بهترین سوزن تاتو

بهترین سوزن تاتو

در تاتو به وسیله ایجاد پارگی روی پوست، رنگ دانه‌ها را به زیر آن تزریق می‌کنند. سوزنی که به دستگاه تاتو متصل شده با حرکت خود به روی پوست جوهر را تا عمق یک میلی‌متری منتقل می‌کند. کیفیت سوزن تاتو تأثیر زیادی در نتیجه تاتو شما خواهد داشت. برای انجام تاتو سوزن‌های مختلفی در بازار […]