دستگاه حذف تاتو

دستگاه حذف تاتو

ارزیابی دستگاه حذف تاتو دستگاه لیزر تاتو چگونه کار می کند؟ خوب، دستگاه پالس های کوتاه نور با شدت بالا را به ناحیه مورد نظر تولید می کند. نور به طور موثر جوهر تاتو را خرد می کند در حالی که بافت اطراف آن آسیبی نمی بیند. سپس ذرات خرد شده جوهر در هفته های بعد به طور […]