پد بی حسی لب اورجینال

پد بی حسی لب اورجینال

پد بی حسی لب اورجینال تاتو لب یکی از دردناکترین تاتو هاست. بسیاری از تاتوکاران برای اینکه مشتری درد زیادی را تحمل نکنند قبل از انجام تاتو لب، به مشتری بی حسی تزریق می کنند که این کار تا حد زیادی رنگ پذیری لب را کاهش می دهد.پد بی حسی لب یکی از الزامات یک […]