رنگ پیور بیوتاچ  PURE

رنگ پیور بیوتاچ PURE

رنگ پیور بیوتاچ چیست و چه کاربردی دارد؟ رنگ پیور بیوتاچ PURE : کمپانی بیوتاچ در قسمت رنگ سه محصول دارد, یکی رنگ بیوتاچ 15 میلی گرم است که به رنگ بیوتاچ معروف است. دیگری رنگ بلید بیوتاچ است و در اخر رنگ پیور بیوتاچ است که در حجم 3 میل تولید می شود و […]