دیجیتال بلیدینگ یا بلیدنگ دیجیتال چیست؟

دیجیتال بلیدینگ یا بلیدنگ دیجیتال چیست؟

بلیدینگ دیجیتال ابروها چیست؟ روش های مختلفی برای استفاده از آرایش دائمی برای ابروها وجود دارد. می توان آن را به صورت دستی، با طیف وسیعی از تیغه ها و سوزن های سایه بان انجام داد، یا می توان آن را با یک دستگاه الکتریکی شبیه به دستگاه تتو انجام داد که به این روش […]